Avis Legal Mails

 

De conformitat amb el reglament 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades. I la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,  li comuniquem que les seves dades procedeixen d’un fitxer del qual és propìetario i responsable Fidem, S.L., domiciliada en Av. Cerdanyola, 75 – 77 1a Planta- 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), davant la qual podran exercitar-se els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i el dret a presentar una reclamació davant les Autoritats de Control. Els quals podrà exercir a través de correu electrònic, o a l’adreça a l’encapçalament indicada, adjuntant una còpia del document nacional d’identitat o passaport.

La informació continguda en el present correu electrònic és confidencial, sent per a l’ús exclusiu del destinatari a dalt esmentat. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari assenyalat, o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació i li preguem que ho notifiqui, ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt indicada i esborri el missatge. Gràcies.