AÏLLAMENT DEL TELETREBALL

Un dels riscos més importants del teletreball és l’aïllament personal i professional respecte a la resta de l’organització de l’empresa.  El teletreball, que difícilment pot ser exclusiu, ha de complementar-se amb activitats en horari laboral que permetin contacte i col·laboració amb els companys . 

Sessions presencials per  compartir idees i formació  milloren l’eficiència i rendibilitat personal i de la empresa.

Per evitar això l’empresa ha de tenir un espai físic per retrobar-se,  encara que no sigui un lloc permanent . 

Fidem Centre de Negocis pot  ajudar . Disposem de Sales de Reunions  i despatxos a temps parcial per l’empresa que necessiti un lloc exclusiu per ella,  i  a més  preparat amb  instal·lacions i connexions a internet.